Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Solving multiplication and division problems

Latent variable modeling of students' solution strategies and performance

Auteur
Marije Fagginger Auer
Datum
20 juni 2016

De prestaties van groep-8-leerlingen bij meercijferige vermenigvuldig- en deelopgaven (bijvoorbeeld 23x56 en 544:34) zijn de afgelopen decennia sterk achteruit gegaan. Dit lijkt onder andere te komen doordat leerlingen opgaven met andere strategieën op zijn gaan lossen: het gebruik van relatief accurate cijferalgoritmes (zoals de staartdeling) is afgenomen, terwijl het relatief inaccurate beantwoorden van opgaven zonder daarbij een berekening op te schrijven is toegenomen. Om meer inzicht te krijgen in deze ontwikkelingen en hoe ze weer ten goede te keren, werden de factoren die invloed hebben op het rekenstrategiegebruik en de prestaties van leerlingen onderzocht. Ook werd er dieper ingegaan op de statistische technieken die bij zulk onderzoek kunnen worden gebruikt. Nieuwe toepassingen van modellen met latente variabelen werden gebruikt om bij data van een nationale peiling van het rekenniveau door Cito in kaart te brengen hoe de rapportages van leerkrachten over hun rekenlessen samenhangen met het strategiegebruik en de prestaties van leerlingen. Met experimenten op basisscholen werd vervolgens systematisch en gecontroleerd informatie verzameld over de keuzes die leerlingen maken tussen rekenstrategieën en over hoe deze keuzes (en daarmee prestaties) gunstig beïnvloed kunnen worden. Er werd gevonden dat leerkrachten vooral invloed lijken te hebben op de keuzes van leerlingen tussen verschillende soorten strategieën waarbij berekeningen worden opgeschreven, en minder op het kiezen voor het foutgevoelige niet opschrijven van berekeningen (wat jongens en zwakkere leerlingen vaker deden). Extra instructie die op dit laatste was gericht bleek zwakkere leerlingen vaker te kunnen laten kiezen voor het opschrijven van berekeningen, wat de prestaties verbeterde.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.