Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Nationaal parochialisme is alomtegenwoordig in 42 landen over de hele wereld

Nationaal parochialisme is de neiging om meer samen te werken met leden van de ingroup dan met leden van de outgroup. Angelo Romano, Matthias Sutter, James Liu, Toshio Yamagishi en Daniel Balliet bestudeerden nationaal parochialisme in verschillende landen en concludeerden in hun publicatie in Nature Communications dat het een alomtegenwoordig fenomeen is.

Auteur
Angelo Romano, Matthias Sutter, James Liu, Toshio Yamagishi & Daniel Balliet
Datum
27 januari 2023
Links
National parochialism is ubiquitous across 42 nations around the world
Plot met het gemiddelde van de samenwerking (in procenten) met ingroup-leden (rode stippen) in vergelijking met outgroup-leden en niet-geïdentificeerde vreemden (groene stippen) bij de 12 beslissingen die deelnemers in het onderzoek moesten nemen.n.

Samenwerking binnen en over landgrenzen heen is van groot belang voor de levering van collectieve goederen. Parochialisme – de neiging om meer samen te werken met leden van de ingroup dan met leden van de outgroup – beperkt bijdragen aan mondiale publieke goederen. Nationaal parochialisme (d.w.z. meer samenwerking tussen leden van dezelfde natie) kan van land tot land verschillen en hangt samen met de rechtsstaat van een land, blootstelling aan wereldreligies, relationele mobiliteit en stress voor ziektekiemen.

Angelo Romano en collega's voerden een experiment uit met deelnemers uit 42 landen (N = 18.411) en observeerden hun samenwerking in een prisoner's dilemma met ingroup, outgroup en niet-geïdentificeerde partners. Ze concluderen dat nationaal parochialisme een alomtegenwoordig fenomeen is: het is in vergelijkbare mate aanwezig in alle bestudeerde landen, het is onafhankelijk van culturele verschillen en het is bij zowel privé als openbare beslissingen aanwezig. Deze bevindingen vormen de basis voor bestaande theorieën over parochialisme en suggereren dat parochialisme de levering van mondiale publieke goederen kan belemmeren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.