Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Maternal reflective functioning: Influence on parenting practices and the early development of externalizing behavior

Het terugdringen van agressie is in de afgelopen jaren in toenemende mate een maatschappelijke prioriteit geworden. Agressie in de vroege kindertijd vergroot de kans op latere agressieproblemen en antisociaal gedrag.

Auteur
H.J.A. Smaling
Datum
14 maart 2017

In de peutertijd is er al een groep hoog agressieve kinderen te identificeren die later in de ontwikkeling de meer persistente en ernstigere vormen van agressie en antisociaal gedrag laat zien. Het is van belang om veranderbare factoren te identificeren die samenhangen met het ontstaan en/of de instandhouding van het probleemgedrag.

Het ouderlijk reflectief functionerend vermogen (RF) is in dat kader een interessant concept, aangezien dit een vaardigheid is die te trainen is. In dit proefschrift is de invloed van het RF-vermogen van moeder op de ontwikkeling van (voorlopers van) gedragsproblemen in de vroege kindertijd, in het bijzonder fysieke agressie, bekeken. Geconcludeerd kan worden dat het RF-vermogen van de moeder een belangrijke rol lijkt te spelen bij het ontwikkelen van (voorlopers van) gedragsproblemen. Zo lijkt, over het algemeen genomen, een beter prenataal RF-vermogen van de moeder samen te hangen met een kleinere kans op het ontwikkelen van vroege fysieke agressie.

Onze bevindingen suggereren dat het bij de preventie en aanpak van vroege gedragsproblemen belangrijk is om te investeren in het verbeteren van het ouderlijk RF, bij voorkeur al tijdens de zwangerschap.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.