Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Individuele voorkeuren om keuzes te herhalen komen voort uit hersenactiviteit in de pariëtale cortex

Als mensen of dieren meerdere beslissingen achter elkaar moeten nemen herhalen ze vaak systematisch hun keuzes of wisselen deze af - zelfs als de keuzes die ze maken intrinsiek ongecorreleerd zijn. Dit gedragspatroon (ook bekend als 'sequentieel effect' of 'keuzehysterese') is al minstens een eeuw bekend en zou een stabiele individuele eigenschap kunnen zijn. Hoe komt dit gedrag voort uit de activiteit van de hersenen?

Auteur
Anne Urai en Tobias Donner
Datum
02 november 2022
Links
Nature communications - Persistent activity in human parietal cortex mediates perceptual choice repetition bias
Urai en Donner ontdekten dat de deelnemers consequent een gedragspatroon toonden: of ze herhaalde hun antwoorden telkens of ze wisselende hun antwoorden juist steeds af.

Dr. Urai heeft eerder aangetoond (zie publicatie in eLife) dat individuele verschillen in herhalingsgedrag worden aangedreven door een specifiek rekenproces: een aanpassing in de snelheid waarmee nieuw bewijs wordt verzameld om een beslissing te vormen. In het huidige onderzoek combineerden Urai en Donner gedragsmodellering (van het maken van een eenvoudige visuele beslissing) met magneto-encefalografische (MEG) analyses van de hersenactiviteit in meerdere gebieden van de hersenschors. Terwijl de proefpersonen een eenvoudige besluitvormingstaak uitvoerden, konden ze de codering van zintuiglijk bewijs en het voorbereiden van een respons volgen. 

De rol van hersenactiviteiten in keuze herhalings bias

De auteurs hebben verschillende hersensignalen in de pariëtale en motorische cortex gemeten die de voorgaande keuzes en acties van de proefpersonen weergaven. De gammabandactiviteit in de pariëtale cortex weerspiegelde de voorgaande keuzes, en bèta-bandactiviteit in de motorische cortex weerspiegelde voorgaande motorische acties. Met behulp van gedragsmodellen toonden Urai en Donner aan dat de verschillende corticale hersensignalen konden worden gelinkt aan specifieke onderdelen van het beslisproces, als gemeten met het Drift Diffusion Model. Deze twee hersensignalen veroorzaken een heel ander gedragseffect: alleen pariëtale gamma-bandsignalen reflecteren verschillen in de individuele besluitvormingsstrategie (herhalen of afwisselen van keuzes). De pariëtale corticale hersenactiviteit speelt dus een sleutelrol in patronen van herhaaldelijk gedrag bij het maken van keuzes.

 

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.