Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Hidden treasures:

Uncovering task solving processes in dynamic testing

Auteur
Jochanan Veerbeek
Datum
11 april 2019
Links
Promotie

Samenvatting

Als er vragen ontstaan over het cognitief functioneren van een kind, worden veelal traditionele, statische tests ingezet om de cognitieve vaardigheden van het kind te onderzoeken. Van deze statische tests wordt echter beweerd dat zij beperkte informatie bieden over de mogelijke redenen voor succes of falen op de test. Het voornaamste doel in deze dissertatie was om te onderzoeken welke informatie kan worden verkregen met behulp van procesgeoriënteerd dynamisch testen. Deze vorm van testen beoogt om het leerpotentieel van een kind in kaart te brengen, door het kind training of feedback te bieden tijdens de test en evalueert de oplossingsprocessen die een kind inzet tijdens de taak. Daarbij was in het bijzonder aandacht voor de specifieke eigenschappen van een nieuwe geautomatiseerde methode om de oplossingsprocessen van kinderen tijdens het oplossen van cognitieve taken in kaart te brengen, door het groeperen van de stappen in het beantwoorden van de taak te analyseren.

In deze dissertatie werd gevonden dat procesgeoriënteerd dynamisch testen waardevolle informatie kan bieden als aanvulling op de prestaties van een kind en informatie kan bieden over de effecten van training op de processen die kinderen inzetten om taken op te lossen. Dynamische testmaten leken bovendien, in lijn met wat in eerder onderzoek is gevonden, tot meer verklaarde variantie te leiden dan het hanteren van statische testmaten. Het aantal hints dat kinderen nodig hadden tijdens de trainingsfase leek de beste voorspelling te bieden voor de schoolprestaties van kinderen. De verschillende procesmaten die benut werden tijdens het onderzoek leken allemaal een ander aspect van het taakoplossingsproces te meten. Het groeperen van oplossingsstappen van het antwoord (GAP) was gerelateerd aan accuratesse op de inductieve redeneertaak. In lijn met recent onderzoek, werd in de studies van deze thesis ook gevonden dat de eigenschappen van de taak in grote mate bijdragen aan de relatie tussen de procesmaten en prestatie.

Gecomputeriseerd procesgeoriënteerd dynamisch testen biedt een aantal unieke mogelijkheden voor assessment in het onderwijs. Zo kan het leerpotentieel van kinderen en de oplossingsprocessen die kinderen inzetten worden onderzocht, terwijl zij zelfstandig met de technologie werken. Op deze manier kan de werklast voor leerkrachten lager gehouden worden. Het benutten van de mogelijkheden die de technologie ons biedt mag dan een uitdaging zijn, het biedt ook nieuwe mogelijkheden voor het onderzoeken en ontwikkelen van het individuele leerpotentieel van kinderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.