Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Got a friend in me?

Mapping the neural mechanisms underlying social motivations of adolescents and adults

Auteur
Elisabeth Schreuders
Datum
06 maart 2019
Links
Promotie

Samenvatting

Mensen hebben een sterke behoefte aan sociale relaties en vinden het belangrijk om ergens bij te horen. In de adolescentie worden leeftijdsgenoten steeds belangrijkere sociale partners binnen het sociale netwerk. In haar proefschrift onderstreept Elisabeth Schreuders de adolescentie als een gevoelige periode voor het nastreven van persoonlijke doelen en sociale ontwikkeling door middel van interacties met leeftijdsgenoten, zoals vrienden.

Schreuders onderzocht de neurale beloningsgevoeligheid en neurale processen die ten grondslag liggen aan prosociaal gedrag met behulp van longitudinale en ecologisch valide onderzoeken. De bevindingen laten zien dat het ventrale striatum betrokken is bij het nastreven van persoonlijke doelen, waaronder ook stabiele vriendschappen, van de vroege tot midden adolescentie. Ook werd er gevonden dat volwassenen die zich in mindere maten aan de sociale norm hielden dat je je prosociaal moet opstellen naar vrienden de supplementaire motor area en de anterieure insula sterker activeerden dan volwassenen die zich in hogere mate prosociaal opstelden tijdens interacties met vrienden. Daarnaast lieten exploratieve analyses zien dat sociaal competentere adolescenten van 15 jaar specifieke hersengebieden sterker activeerden tijdens prosociale interacties met vrienden, waaronder de putamen en de superieure pariëtale kwab. Deze bevindingen benadrukken dat de adolescentie een gevoelige periode is voor zelf- en sociale ontwikkeling en dat het een periode is waarin sociale motivaties interacties met verschillende soorten leeftijdsgenoten beïnvloeden.

Omslag ontwerp

Ilse Schrauwers, isontwerp.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie