Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Emotions and the psychosocial development of children with and without Developmental Language Disorder

Emoties en de psychosociale ontwikkeling van kinderen met en zonder Taal Ontwikkelingsstoornis

Auteur
Neeltje van den Bedem
Datum
04 maart 2020

Samenvatting

Gemiddeld twee kinderen in elke klas heeft een Taalontwikkelingsstoornis (TOS). Kinderen met TOS hebben veel moeite hun eerste taal te verwerven en te gebruiken, zonder dat er een duidelijke oorzaak is voor deze taalproblemen, zoals gehoorproblemen of een beperkt taalaanbod. Kinderen en jongeren met TOS hebben een verhoogd risico op de ontwikkeling van psychosociale problemen, zoals gepest worden, depressieve gevoelens of externaliserende gedragsproblemen, maar er zijn veel individuele verschillen. Echter, de ernst van de taalproblemen van kinderen met TOS kan niet goed verklaren welke kinderen wel en welke geen psychosociale problemen ontwikkelen.

Om beter inzicht te krijgen in risico en beschermende factoren voor psychosociale problemen van kinderen met TOS is daarom het EmoTOS onderzoek opgezet in samenwerking met Koninklijke Kentalis. In dit promotieonderzoek heeft Neeltje van den Bedem risico en beschermende factoren onderzocht, die afhankelijk zijn van de taalontwikkeling. Door middel van taal in sociale interacties krijgen kinderen namelijk inzicht in zichzelf en anderen en leren zij emoties te herkennen, begrijpen en reguleren. Problemen in deze onderdelen van emotionele competentie zijn vervolgens een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van psychosociale problemen.

Het EmoTOS onderzoek heeft laten zien dat kinderen tussen de 9 en 16 jaar oud met meer problemen in emotionele competentie een verhoogd risico hebben op psychosociale problemen. Dit geldt zowel voor kinderen met als zonder TOS, maar bij kinderen met TOS in sterkere mate. Ook vonden we dat groei in emotionele competentie samenhangt met een vermindering van psychosociale problemen over tijd. Problemen in emotionele competentie spelen daarnaast een medierende rol in de relatie tussen de ernst van taalproblemen en internaliserende en externaliserende problemen. Dit betekent dat niet alleen de taalontwikkeling, maar ook de emotionele competentie ontwikkeling een belangrijk aandachtspunt is in de begeleiding van kinderen met TOS om psychosociale problemen te beperken en voorkomen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.