Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

De sociale cognities van slachtoffers van pesten: Een systematisch overzicht

Sanne Kellij en collega's hebben 142 artikelen systematisch geëvalueerd, waarbij ze bewijs onderzochten voor drie hypothesen over de relatie tussen slachtofferschap en sociale informatieverwerking.

Auteur
Sanne Kellij, Gerine M. A. Lodder, Neeltje van den Bedem, Berna Güroğlu & René Veenstra
Datum
22 februari 2022
Links
Lees het artikel op Springer: The Social Cognitions of Victims of Bullying: A Systematic Review

De aard van de relatie tussen slachtofferschap van pesten en sociale informatieverwerking is nog niet geheel duidelijk. Deze systematische studie onderzoekt bewijs voor drie hypothesen over de relatie tussen slachtofferschap en sociale informatieverwerking. De onderwerpen die in de literatuur aan bod kwamen, waren onder meer aandacht voor en accurate registratie van sociale signalen, perceptie van leeftijdgenoten, attributie van situaties, empathie, en theory of mind.

De resultaten kwamen meestal overeen met de preventie-hypothese en suggereerden dat slachtofferschap samenhangt met een negatieve sociaal-cognitieve stijl, zoals blijkt uit een negatievere perceptie van leeftijdsgenoten in het algemeen en een negatievere situationele attributie. Bij de preventie van pesten is het van belang rekening te houden met de negatieve sociale informatieverwerkingsstijl die samenhangt met slachtofferschap, omdat deze stijl de ontwikkeling van positieve sociale interacties kan belemmeren.

Dit artikel is Engelstalig. Lees de volledige samenvatting van dit artikel The Social Cognitions of Victims of Bullying: A Systematic Review.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.