Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Diversiteit in de culturele sector

In opdracht van het Nationaal Museum van Wereldculturen in samenwerking met de Boekmanstichting onderzochten Anouk de Koning en Jasmijn Rana de huidige manieren van meten en monitoren van (etnoraciale) diversiteit binnen culturele instellingen. In de publicatie Diversiteit in de culturele sector: een aanzet tot zinvoller definiëren en meten doen zij aanbevelingen voor een vernieuwende aanpak.

Auteur
Anouk de Koning, Jasmijn Rana
Datum
01 juni 2023
Links
Download de publicatie Diversiteit in de culturele sector

Het streven naar een culturele sector die toegankelijk is voor en representatief is van iedereen geniet brede steun. Diversiteits- en inclusiebeleid is bedoeld om dit ideaal te verwezenlijken, maar het blijft vaak onduidelijk op welke specifieke problemen dit beleid zich richt. Hierdoor is het moeilijk om concrete stappen te zetten richting een ideale situatie. Het meten van etnisch-raciale diversiteit, ook wel culturele of etnische diversiteit genoemd, is het meest controversieel. Vaak wordt teruggevallen op categorieën die homogene groepen en een onderscheid tussen westers en niet-westers in stand houden, wat weerstand oproept.

Aanbevelingen

Jasmijn Rana en Anouk de Koning komen met de volgende aanbevelingen:

  1. Maak een duidelijke probleemanalyse ten aanzien van diversiteit in representatie binnen de organisatie en in bereik en programmering, en formuleer concrete stappen ter verbetering van de situatie. De analyses en stappen kunnen verschillen naar gelang de aard en doelen van de organisatie.
  2. Meet daarbij, op basis van zelfidentificatie, in hoeverre er ruimte is voor mensen die niet aan de (gender-, seksuele, etnoraciale of klasse-) norm voldoen. Mensen worden daarmee niet in hokjes gestopt. Er wordt juist nagegaan in welke mate een organisatie ruimte biedt aan mensen die buiten de dominante normen vallen. 

Lees de volledige Boekman Extra 'Diversiteit in de culturele sector Een aanzet tot zinvoller definiëren en meten'.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.