Universiteit Leiden

nl en

Website

Naar een heterodoxe economie en de reflexieve econoom

Gevraagd naar wat economen van collega’s uit andere disciplines kunnen leren, doet antropoloog Erik Bähre (Universiteit Leiden) drie suggesties: over hoe economen classificeren en diversiteit uniform maken, de geringe aandacht voor hoe data verzameld worden en de geringe reflectie op de maatschappelijke context waarbinnen theorievorming plaatsvindt.

Auteur Erik Bähre
Datum
Links MeJudice: Economen in Debat