Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

The Local Impact of a Global Court: Assessing the Impact of the International Criminal Court in Situation Countries

Op 9 januari 2019 verdedigde Marieke Wierda haar proefschrift 'The Local Impact of a Global Court: Assessing the Impact of the International Criminal Court in Situation Countries'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof. dr. C. Stahn en prof.dr. L.J. van den Herik.

Auteur
Marieke Wierda
Datum
09 januari 2019
Links
Leids Repositorium

In 1998 werd het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof door 120 landen aangenomen. Oprichters spraken van een grote doorbraak in de strijd tegen straffeloosheid. Maar nu, twintig jaar later, worden er steeds meer vragen gesteld over de impact van het Strafhof. Tot nu toe heeft het ICC in totaal weinig strafzaken afgehandeld en zijn er maar vier mensen veroordeeld. Een van hen, de Congolese politicus en zakenman Jean-Pierre Bemba, werd recent nog vrijgesproken. Mijn onderzoek kijkt echter naar de impact van het Strafhof op landen-niveau. De landen die onderdeel maken van het onderzoek zijn Afghanistan, Colombia, Libië en Uganda.

Het Strafhof en het Statuut van Rome hebben normatieve impact. Zo hebben de landen onder studie hun wetgeving aangepast of nieuwe, gespecialiseerde instellingen opgericht om internationale misdrijven te berechten. In sommige landen vonden processen plaats, zoals in Colombia, Libië en Uganda. Ook is er sprake van impact op vredesonderhandelingen. De rechten van slachtoffers werden erkend en daders zouden berecht worden in Colombia en Uganda. Alleen worden deze positieve effecten deels ondermijnd door het gebrek aan sociale impact, namelijk impact op de levens van slachtoffers (reparatieve effecten). De percepties van lokale bevolkingen over het Strafhof zijn vaak negatief: het Strafhof wordt niet per se als onafhankelijk of onpartijdig beschouwd, of wil de bevolking een andere oplossing tegen de straffeloosheid, op lokaal niveau. Ook was de impact van het Hof het grootst in het land waar de rechtstaat sowieso er beter voor staat; Colombia. De impact was veel minder in Afghanistan en Libië.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.