Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Persvrijheid, recht en politiek in Indonesië

Persvrijheid in Indonesië staat nog steeds onder druk, ondanks de val van Soeharto’s regime in 1998.

Auteur
Herlambang Wiratraman
Datum
11 december 2014
Links
Leiden University Repository

De politieke overgang naar ‘Reformasi’ heeft geleid tot een gedecentraliseerd bestuursmodel, dat tot nieuwe typen van aanvallen op persvrijheid heeft geleid. Oneigenlijk gebruik van het strafrecht en van civielrechtelijke vorderingen en geweld maken het voor veel journalisten moeilijk om hun werk zonder angst te verrichten. Dit effect wordt versterkt doordat de overheid hier niet of nauwelijks tegen optreedt.

Dit onderzoek biedt een uitgebreid overzicht van de manier waarop wetgeving en rechtszaken betreffende de pers de persvrijheid in Indonesië hebben beïnvloed. De studie gaat in op de geschiedenis van perswetgeving, de implementatie door overheidsinstanties en rechtbanken, en het openbare debat rondom deze wetten en hun implementatie vanuit een sociaal-rechtswetenschappelijk (‘socio-legal’) perspectief. Het onderzoek is gebaseerd op de volgende vier onderzoeksvragen: 

  1. hoe hebben de concepten van vrijheid van meningsuiting en persvrijheid zich ontwikkeld in de Indonesische wetgeving?; 

  2. hoe wordt persvrijheid als een van de belangrijkste pilaren van een constitutionele democratie gegarandeerd door het Indonesische rechtssysteem?;

  3. hoe is de persvrijheid beïnvloed door de verschillende actoren? en

  4. zijn deze processen in overeenstemming met de eisen van de rechtsstaat?

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.