Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Overgang van onderneming in de luchtvaartsector – with arms wide open?

In de zaak Ferreira da Silva e Brito e.a./Estado portugues heeft het Hof van Justitie in het kader van overgang van onderneming expliciet de luchtvaartsector als kapitaalintensieve sector aangewezen. Hoe verhoudt het arrest zich tot het oordeel van het Gerechtshof Amsterdam over de overgang van de passagedivisie van Martinair naar KLM?

Auteur
Iris Haanappel-van der Burg
Datum
18 augustus 2016
Links
Arbeidsrechtelijke annotaties

Daarnaast heeft het Hof van Justitie voor het eerst direct de rechterlijke macht aangesproken wegens het niet voldoen aan de verwijzingsplicht, reden waarom het arrest een landmark judgement is genoemd. Ten slotte heeft het Hof van Justitie zich uitgelaten over staatsaansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak, waarbij het maar zeer de vraag is of de hoge Nederlandse aansprakelijkheidsdrempel de door het Hof van Justitie herhaalde toets kan doorstaan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.