Universiteit Leiden

nl en

Boek

Nieuwe editie Vreemdelingenrecht in Vogelvlucht

Deze maand is de zesde gewijzigde druk van Vreemdelingenrecht in Vogelvlucht door Gerrie Lodder verschenen.

Auteur
Gerrie Lodder
Datum
14 september 2018

De rechtspositie van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven is vastgelegd in een woud van wetten en regels die in grote mate zijn beïnvloed door internationale regels en het Unierecht. In deze publicatie maakt Gerrie Lodder dat complexe geheel inzichtelijk, zowel voor juristen als voor niet-juristen. Aan de orde komen onder meer:  de vreemdelingrechtelijke procedure, verschillende soorten verblijf (kort verblijf, regulier verblijf en asiel) en het nationaliteitsrecht. Nieuw in deze zesde gewijzigde uitgave is een hoofdstuk over de verblijfsrechtelijke positie van Unieburgers en hun familieleden. De auteur licht de gangbare juridische begrippen uitgebreid toe en in elk hoofdstuk zijn enkele casussen uit de praktijk opgenomen. Dat maakt deze publicatie tot een toegankelijk werk voor allen die zich willen verdiepen in de rechtspositie van vreemdelingen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.