Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Lokale democratische innovatie

Op 14 januari 2021 verdedigde Joost Westerweel zijn proefschrift 'Lokale democratische innovatie'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.mr. G. Boogaard en prof.mr. M.J. Cohen.

Auteur
Joost Westerweel
Datum
14 januari 2021
Links
Leids Repositorium

De laatste tijd is er op gemeentelijk niveau veel geëxperimenteerd met nieuwe vormen van democratie en democratische besluitvorming. Deze experimenten hebben tot doel de lokale democratie nieuw leven in te blazen door burgers directer te betrekken bij de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van gemeentelijk beleid. Deze experimenten roepen bepaalde juridische vragen op omdat lokale democratie niet alleen een kwestie van politieke cultuur is, maar ook van regels en voorschriften. Er zijn wetten die bepalen welke bevoegdheden lokale autoriteiten mogen uitoefenen, hoe ze deze mogen uitoefenen en hoe ze zich tot elkaar behoren te verhouden.

De vraag is welke ruimte dit wettelijk kader biedt voor allerlei lokale democratische innovaties die gericht zijn op het versterken van de geïnstitutionaliseerde lokale democratie. Deze vraag wordt in dit proefschrift beantwoord aan de hand van vier casestudies. De cases en hun ontwerp worden getoetst op hun compatibiliteit met relevante wet- en regelgeving en met de principes die de basis vormen van de geïnstitutionaliseerde lokale democratie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.