Universiteit Leiden

nl en

Rapport

Kind en mensenhandel in het vreemdelingenrecht

Kinderhandel is een ernstig misdrijf met een grote impact op de slachtoffers en de maatschappij. Alleenstaande minderjarige buitenlandse slachtoffers zijn extra kwetsbaar.

Auteur
Stefan Kok
Datum
14 december 2015

Zij bevinden zich zonder eigen netwerk in een vreemd land. Naast het bieden van veiligheid en ondersteuning moet in hun geval ook een besluit worden genomen over verblijf in Nederland dan wel terugkeer naar eigen land.

De vraag over toelating wordt beheerst door tal van internationale verdragen, Unierecht en nationale regelingen. Het gaat daarbij om specifieke regelingen met betrekking tot mensenhandel, het asielrecht en de rechten van het kind. In de praktijk in Nederland heeft dit geleid tot verschillende vreemdelingrechtelijke trajecten. In dit rapport, Kind en mensenhandel in het vreemdelingenrecht, worden de internationaalrechtelijke, Unierechtelijke en nationale kaders omtrent toelating van de buitenlandse minderjarige slachtoffers beschreven en wordt ingegaan op uitdagingen in de praktijk. In hoeverre voorzien de regelingen, in hun onderlinge samenhang, in een tijdige duurzame oplossing voor het kind en zijn eventueel aanpassingen van het nationale kader nodig?

Op 28 oktober 2015 heeft het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden het onderzoeksrapport ‘Kind en mensenhandel in het vreemdelingenrecht’ gepubliceerd.
Het rapport is geschreven door onderzoeker mr. Stefan Kok en is tot stand gekomen met subsidie van het Gratamafonds (Harlingen) en het Leids Universiteitsfonds (LUF).

Onderzoeksrapport Kind en Mensenhandel

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.