Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Dwalen door een woud van regels

Gerrie Lodder heeft een artikel gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad over de uitbuiting van arbeidsmigranten vanuit mensenrechtelijk perspectief

Auteur
Gerrie Lodder
Datum
20 maart 2018

Mensenhandel en arbeidsuitbuiting worden gezien als een grove mensenrechtenschending. Arbeidsmigranten en zeker migranten zonder rechtmatig verblijf worden als extra kwetsbaar voor deze vorm van uitbuiting beschouwd. Arbeidsuitbuiting kan strafrechtelijk worden aangepakt als het valt binnen de definitie van mensenhandel. Vanuit wetenschap en praktijk wordt echter gepleit voor een bredere, mensenrechtelijke aanpak waarbij het slachtoffer centraal staat.

In dit artikel wordt onderzocht of vanuit het perspectief van de individuele uitgebuite arbeidsmigrant een mensenrechtelijke aanpak zou kunnen bijdragen aan een verbetering van zijn positie. Geconcludeerd wort dat een voldoende mensenrechtelijke kader niet garant staat voor een adequate mensenrechtelijke aanpak op individueel niveau.  De versnippering van mensenrechtelijk normen over verschillende verdragen en verschillende toezichthoudende instanties met een verschillend mandaat belemmert de mogelijkheid tot het afdwingen van deze normen.

Lees het artikel

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.