Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Crime victims and the police

Op 1 februari 2018 verdedigde Nathalie-Sharon Koster haar proefschrift getiteld ‘Crime victims and the police’. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof. dr. J.P. van der Leun en dr. mr. M.J.J. Kunst.

Auteur
Nathalie-Sharon Koster
Datum
01 februari 2018
Links
Leids Repositorium

Ten eerste maakt dit proefschrift duidelijk dat slachtoffers van criminaliteit niet alleen geïnteresseerd zijn in een rechtvaardige bejegening, maar ook in de opsporingsactiviteiten die de politie uitvoert om hun zaak op te lossen. Zij vinden beide belangrijk. Door een rechtvaardige bejegening krijgen zij het gevoel zelf belangrijk te zijn en door opsporingsactiviteiten krijgen zij het gevoel dat hun zaak serieus genomen wordt.

Ten tweede wordt duidelijk dat de beoordeling van het politieoptreden gevolgen heeft voor percepties van legitimiteit van de politieorganisatie en voor de bereidheid tot het verlenen van medewerking in geval van toekomstig slachtofferschap. Vooral negatieve oordelen over het politieoptreden, met name in termen van uitgevoerde opsporingsactiviteiten, kunnen desastreuze gevolgen hebben voor de waargenomen politielegitimiteit en de bereidheid tot het verlenen van medewerking. Om de onwenselijke situatie tegen te gaan dat slachtoffers in mindere mate aangifte doen in geval van herhaald slachtofferschap, is het dus van essentieel belang dat de politie zoveel mogelijk negatieve oordelen over het politieoptreden voorkomt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.