Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Civil Liability for Damage caused by Global Navigation Satellite System

Op 17 december 2018 verdedigde Dejian Kong zijn proefschrift 'Civil Liability for Damage caused by Global Navigation Satellite System'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotor prof. dr. P.M.J. Mendes de Leon.

Auteur
Dejian Kong
Datum
17 december 2018
Links
Leids Repositorium

Wie is er verantwoordelijk of aansprakelijk als er een ongeluk gebeurt door een fout in een wereldwijd satellietnavigatiesysteem (GNSS)? Moet de leverancier van het systeem dan opdraaien voor de schade, ook als zijn diensten gratis zijn? En als de leverancier van het navigatiesignalen een overheidsinstantie is, kan deze zich dan beroepen op staatsimmuniteit? In dit proefschrift wordt onderzocht of het huidige internationaal recht volstaat om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden. Zo ja, hoe wordt het dan toegepast als het gaat om burgerlijke aansprakelijkheid? En zo niet, waar zit de rechtsleemte en hoe moeten we verder gaan?

Dit onderzoek bestaat uit vier delen. In deel I verschuift de focus van technische zaken naar juridische kwesties, en burgerlijke aansprakelijkheid in het bijzonder. Deel II biedt een conceptuele analyse van burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot GNSS, die als basis dient voor verder onderzoek. Deel III behandelt de toepasbaarheid en toereikendheid van het huidige internationaal lucht- en ruimterecht in geval van schade veroorzaakt door GNSS. In deel IV wordt een routekaart gemaakt om op een uitvoerbare manier vooruitgang te boeken op het gebied van burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot GNSS.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.