Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Children's Right to Health: a Living Reality?

Wereldwijd hebben miljoenen kinderen te maken met ziektes die relatief makkelijk te voorkomen zijn. Sarah Spronk onderzocht de vraag welke prioriteiten voortvloeien uit het recht op gezondheid van kinderen om vervolgens kindgerichte gezondheidszorg te kunnen vormgeven.

Auteur
Sarah Spronk
Datum
27 november 2014
Links
Leiden University Repository

Het recht op gezondheid van kinderen biedt inzicht in de manier waarop gezondheidsproblemen van kinderen kunnen worden aangepakt. Toch bestaat er nog onduidelijkheid over de precieze interpretatie van het begrip ‘Het hoogst haalbare niveau van gezondheid’. Wat is dit? Hoe verschilt dit voor landen met verschillende culturen en niveaus van ontwikkeling? In dit proefschrift wordt het begrip opgehelderd. Dit resulteert in een definitie van ‘Het recht op de hoogst haalbare standaard van gezondheid’ die rekening houdt met de unieke talenten van kinderen en hen beschouwt als rechthebbenden, ongeacht hun leeftijd of niveau van ontwikkeling.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.