Universiteit Leiden

nl en

Rapport

Bij Gebrek aan Bewijs

De beoordeling van de geloofwaardigheid van een asielrelaas is één van de meest complexe onderdelen van de asielprocedure. In het rapport Bij Gebrek aan Bewijs beschrijft Stefan Kok de nieuwe werkwijze van de IND onder Werkinstructie 2014/10.

Auteur
Stefan Kok
Datum
01 februari 2017

Het rapport is mede gebaseerd op een analyse van dossiers, inclusief interne stukken, waartoe de IND toegang heeft gegeven. Een belangrijke conclusie is dat de IND-beslisambtenaren de nieuwe ‘integrale geloofwaardigheidsbeoordeling’ grondig uitvoeren, maar dat de motivering van het besluit kan worden verbeterd, met name door in afwijzende besluiten ook positieve geloofwaardigheidsindicatoren op te nemen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland. Het rapport is gepresenteerd tijdens een expertbijeenkomst van het Instituut voor Immigratierecht op 26 januari 2017 en als pdf beschikbaar: Bij Gebrek aan Bewijs

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.