Universiteit Leiden

nl en

Boek

Beslissen in grensgebieden

Een onderzoek naar het Mobiel Toezicht Veiligheid zoals uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee

Auteur
M.A.H. van der Woude, J. Brouwer en T.J.M. Dekkers
Datum
02 mei 2016

De Europese binnen- en buitengrenzen staan in het middelpunt van de belangstelling, en daarmee ook het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) zoals dit wordt uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee (KMar). Centraal in dit onderzoek staan het MTV als controlebevoegdheid in de context van het vreemdelingentoezicht – op grond waarvan burgers binnen het ‘grenzeloze’ Schengengebied na grensoverschrijding kunnen worden gecontroleerd op geldige verblijfs- en identiteitspapieren – en het discretionaire handelen van de KMar in dezen.

Het onderzoek beoogt enerzijds inzicht te bieden in het MTV als instrument van vreemdelingentoezicht. Wat is het MTV nu precies, hoe en waar is het geregeld en hoe ziet een MTV-controle er in de praktijk uit? Waar_de Kmar en het MTV een belangrijke rol spelen in het vreemdelingentoezicht, is onderzoek hiernaar schaars, ook in de louter beschrijvende zin. Hierdoor, zo is ook gebleken tijdens het onderzoek, weten weinig mensen wat het MTV echt is en wat de taak van de Kmar is. Anderzijds beoogt het onderzoek inzicht te bieden in de legitimiteit van het MTV door te kijken naar de wijze waarop de uit het MTV voortvloeiende discretionaire bevoegdheden in de praktijk worden toegepast en door te kijken hoe het MTV door gecontroleerde burgers wordt ervaren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.