Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Beginsel en begrip van verdeling

Op 22 november 2018 verdedigde Teico Sikkema zijn proefschrift 'Beginsel en begrip van verdeling'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof. mr. W.G. Huijgen en prof. dr. F. Sonneveldt.

Auteur
Teico Sikkema
Datum
22 november 2018
Links
Leids Repositorium

Een van de wijzen waarop een gemeenschap, zoals bijvoorbeeld een nalatenschap, kan worden beëindigd, is de beëindiging via verdeling. Verdeling is in de wet geregeld in art. 3:182 BW. Indien er sprake is van een verdeling, verklaart de wet enkele bijzondere voor verdeling geschreven bepalingen daarop van toepassing. Deze bepalingen hebben bijvoorbeeld betrekking op de vorm van de verdeling (art. 3:183 BW), de titel waaronder de verkrijger krachtens verdeling houdt (art. 3:186 BW) en de gronden voor vernietiging van de verdeling (art. 3:196 BW).

Het proefschrift richt zich op de systematische behandeling van de inhoud en reikwijdte van de contractuele verdeling. Zo wordt aandacht besteed aan de voorwaarden voor de totstandkoming van verdeling (waaronder het voor verkrijging krachtens verdeling vereiste rechtsgevolg en de wijze van medewerking) en de plaats van de rechtshandeling van verdeling ten opzichte van andere rechtshandelingen (zoals koop). Tot slot vindt er een analyse plaats van de materiële kenmerken van verdeling, waarbij zowel wordt ingegaan op de wettelijke als buiten-wettelijke vereisten voor verdeling.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.