Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Adjudicating Attacks Targeting Culture

Op 27 mei 2021 verdedigde Hirad Abtahi zijn proefschrift 'Adjudicating Attacks Targeting Culture'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotor prof.dr. C. Stahn.

Auteur
Hirad Abhati
Datum
27 mei 2021
Links
Leids Repositorium

Net zoals mensenlevens getroffen kunnen worden door nevenschade, zo kunnen ook de
materiële elementen van cultuur aangetast worden. Dit is met name verwerpelijk wanneer die materiële elementen opzettelijk onder vuur genomen worden in een aanval op de identiteit van de tegenstander. Achter deze aanvallen echter, dreigt er immer het gevoel dat het immateriële verandert. Dit komt doordat het materiële zelf vaak onderdeel uitmaakt van het geheugen, iets dat de collectieve identiteit mede bepaalt. Daardoor heeft de verandering van het materiële een invloed op de collectieve identiteit, hetgeen ook immaterieel is. Op die manier zijn de materiële onderdelen van een cultuur (een tempel bijvoorbeeld) vaak een manifestatie van of een ondersteuning voor het immateriële ervan (bijvoorbeeld geloofsgebruiken). Een aanval die gericht is op het materiële is daarmee van invloed op het immateriële. Tevens is het mogelijk het immateriële te veranderen (bijvoorbeeld door middel van een verbod op geloofsgebruiken) zonder het materiële zelf te veranderen. Hoe vanzelfsprekend dit ook mag zijn, een en ander is door internationale wetgevers, arbiters/juristen of wetenschappers nooit op een systematische manier benaderd wanneer het gaat om het berechten van aanvallen op de cultuur. 

Vandaar de primaire onderzoeksvraag van dit proefschrift: in hoeverre en op welke wijze hebben internationale arbitragemechanismen de oorzaken, middelen en gevolgen onderzocht van het opzettelijk aanvallen van de materiële en immateriële bestanddelen van cultuur; en hoe zouden deze twee afzonderlijke aspecten samengebracht kunnen worden?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.