Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Examining science teachers' pedagogical content knowledge in the context of a professional development program

Dit proefschrift omvat vier deelstudies waarin de ‘pedagogische vakkennis’ (pedagogical content knowledge ofwel PCK) van bètadocenten wordt onderzocht.

Auteur
Dirk Wongsopawiro
Datum
24 januari 2012
Links
Fulltext in Leiden University Repository

PCK wordt omschreven als de unieke kennis van docenten die gericht is op het begrijpen van vakkennis door leerlingen (Shulman, 1986). Het onderzoek is uitgevoerd in de context van een onderwijsprogramma gericht op het bevorderen van de professionele ontwikkeling van bètadocenten. In dit proefschrift is de PCK onderzocht van ervaren bètadocenten in relatie tot hun eigen onderwijsopvattingen. Het begrijpen van deze relatie kan mogelijkerwijs helpen verklaren waarom docenten juist die keuzes maken die leiden tot bepaalde handelingen en acties in het bètaonderwijs. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan kennis en inzicht van PCK en indirect ook aan de manier waarop PCK kan bijdragen aan de ontwikkeling van bètaonderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.