Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Stay or leave? Veteran teachers’ relationships with students and job satisfaction

Ontevreden oudere leraren stoppen regelmatig met lesgeven voordat zij de pensioenleeftijd hebben bereikt. In haar proefschrift pleit Ietje Veldman voor specifieke coaching voor deze groep om hen te behouden voor het onderwijs.

Auteur
Ietje Veldman
Datum
27 september 2017
Links
Fulltext in Leiden Repository

Niet alle leraren slagen erin om tot aan het einde van hun carrière tevreden te blijven met hun werk. Ontevreden oudere leraren stoppen regelmatig voordat zij de pensioenleeftijd hebben bereikt. Overbelasting, lage status van het beroep, verstorend gedag van leerlingen en een slechte relatie met leerlingen zijn veelgenoemde oorzaken voor de afnemende arbeidstevredenheid van oudere leraren.

In haar proefschrift onderzocht Veldman met name het verband tussen de arbeidstevredenheid van oudere leraren en de kwaliteit van hun relatie met leerlingen. Tevreden leraren noemen vaak intrinsieke factoren voor hun tevredenheid, zoals een goede relatie met leerlingen. Ontevreden leraren noemen vaak externe factoren zoals werk- en administratielast. Een deel van de ontevreden leraren geeft echter aan dat ze de relatie met leerlingen niet kunnen vormgeven op de manier die ze eigenlijk willen.

Daarnaast blijkt dat oudere leraren vaak slecht kunnen inschatten hoe hun relatie met de leerlingen is: in veel gevallen overschatten of onderschatten zij hun band met de kinderen. Hun inschattingen over die relatie komen in die gevallen niet overeen met de beoordelingen van de leerlingen zelf.

Deze bevindingen zijn voor Veldman reden om voor te stellen dat de relatie met leerlingen onderwerp is bij de coaching van oudere leraren, óók bij oudere leraren die nog steeds tevreden zijn met hun werk. In die coaching zou het verband tussen de leraar-leerling-relatie en werktevredenheid een belangrijke rol moeten spelen. Dat is niet alleen in het belang van de leraar zelf, maar ook van de leerling. Die heeft er immers baat bij als de docent de relatie met de klas goed kan inschatten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.