Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Cultural differences in Vietnam

In Vietnam is de aanwezigheid van buitenlandse bedrijven, en daarmee buitenlandse culturen, toegenomen. Daarom hebben studenten er behoefte aan om meer te leren over culturele verschillen en interculturele communicatie. Dit proefschrift richt zich op het verbeteren van training in interculturele communicatie in het Vietnamese hoger onderwijs.

Auteur
Tran Tran
Datum
19 september 2018
Links
Fulltext in Leiden University Repository

Omdat de aanwezigheid van buitenlandse handel en cultuur in Vietnam is toegenomen, hebben Vietnamese werknemers de behoefte om hun interculturele communicatievaardigheden te verbeteren om gelijke tred te houden met deze ontwikkeling.

In het kader van het onderwijs in het Engels in Vietnam in het algemeen en in de Mekong Delta in het bijzonder, besteden de meeste Engelse cursussen die als bijvak worden gegeven geen aandacht aan de verbetering van interculturele communicatievaardigheden. Op Can Tho University of Technology in het bijzonder, komen interculturele communicatievaardigheden niet aan bod in de cursussen Engels. Studenten laten weten dat ze meer training nodig hebben in taalvaardigheid, en meer kennis willen hebben van de culturen van mensen met wie ze nu werken of misschien in de toekomst gaan werken.

Het onderzoek heeft significante verschillen aangetoond in werkgerelateerde attitudes en in interculturele communicatieproblemen tussen Vietnamese werknemers en westerse managers. Tijdsbesef en eergevoel zijn bijvoorbeeld de twee belangrijkste redenen voor conflicten en misverstanden tussen westerse en Vietnamese professionals.

De bevindingen uit de verkennende studies maakten duidelijk dat er interculturele training nodig is voor studenten in het hoger onderwijs. Een onderzoek naar onderwijs in interculturele communicatie liet zien dat het oefenen met ingewikkelde communicatiesituaties een effectieve benadering is om bewustwording van studenten te vergroten en hun vaardigheden te verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.