Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Theory-enriched practical knowledge in mathematics teacher education

Het onderzoek gaat over de vraag op welke wijze en op welk niveau studenten van de opleiding voor leraar basisonderwijs theorie en praktijk kunnen integreren en hoe de inrichting van hun leeromgeving, toegespitst op het vak rekenen-wiskunde en didactiek, daaraan kan bijdragen.

Auteur
Wil Oonk
Datum
23 juni 2009
Links
Fulltext in Leiden University Repository

Er is een instrument ontwikkeld waarmee het gebruik van theorie door studenten eenduidig kan worden beschreven met behulp van de variabelen aard (vier categorieën: ‘feitelijk weergeven’, ‘interpreteren’, ‘verklaren’, ‘inspelen’) en niveau (drie relatieniveaus tussen begrippen) van theoriegebruik. Het instrument kan ingezet worden als peilings- en beoordelingsinstrument.

Vrijwel alle studenten blijken theorie en praktijk op natuurlijke wijze te kunnen integreren door het verwerven van zogenaamde ‘met theorie verrijkte praktijkkennis’. Dat gebeurt in een adequaat uitgeruste, op integratie van theorie en praktijk gerichte multimediale leeromgeving. Studenten gebruiken in zo’n geval theorie vooral om de praktijk te ‘analyseren’ of om op praktijksituaties ‘in te spelen’. Er zijn echter grote verschillen, die onder meer tot uitdrukking komen in de relatie tussen de aard en het niveau van theoriegebruik en de variabelen studiejaar, vooropleiding en de rekenvaardigheid van studenten. Niveauverhoging in het gebruik van theorie door studenten blijkt vooral plaats te vinden tijdens de interactie onder leiding van de opleider.

De resultaten van het onderzoek wijzen onder andere op de noodzaak van extra opleidings-didactische maatregelen voor studenten met vooropleiding ‘mbo-zonder wiskunde’ en studenten met vooropleiding ‘vwo-met wiskunde’.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.