Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Supporting medical teachers' learning: redesigning a program using characteristics of effective instructional development

Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven. Daarnaast zijn zij over het algemeen meer georiënteerd op hun eigen vakgebied dan op hun rol als docent. In dit proefschrift concentreren we ons op een specifieke groep in het hoger onderwijs: de medische docenten.

Auteur
Mariska Min-Leliveld
Datum
18 mei 2011
Links
Fulltext in Leiden University Repository

Deze docenten zijn in de eerste plaats medisch specialisten, die zorg dragen voor hun patiënten en het medisch onderzoek. Zij zijn echter ook degenen die hun studenten zullen opleiden tot medisch specialisten. Omdat het aantal taken binnen de medische praktijk zich uitbreidt, lijkt er steeds minder tijd over te blijven voor medisch docenten om onderwijs te geven aan studenten. Hierdoor wordt het steeds lastiger om een effectieve medisch docent te zijn. Dit is zorgelijk, omdat de kwaliteit van het onderwijs belangrijk is voor het opleiden van medisch studenten tot competente artsen, om zo de kwaliteit van de medische zorg in de toekomst te behouden. Om de medisch docenten te ondersteunen bij het verbeteren van hun onderwijs zijn er verschillende professionaliseringsprogramma’s beschikbaar, vaak in de vorm van workshops, seminars of meerdaagse trainingsprogramma’s. De effectiviteit van deze programma’s is echter niet altijd optimaal. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kenmerken van effectieve docentprofessionalisering. Door het toepassen van deze kennis zouden programma’s kunnen worden ontworpen die daadwerkelijk effectief zijn voor docenten. Ook de kennis, opvattingen en voorkeuren van docenten en opleiders zouden moeten worden betrokken bij het ontwerpen, omdat dit de motivatie en het leren van docenten kan beïvloeden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.