Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Teachers’ interpretations of their classroom interactions in terms of their pupils’ best interest: A perspective from continental European pedagogy

Dit proefschrift betreft een interpretatief onderzoek naar de wijze waarop leraren hun dagelijkse leraar-leerling interacties interpreteren in termen van het belang van hun leerlingen.

Auteur
Carlos van Kan
Datum
10 oktober 2013
Links
Fulltext in Leiden University Repository

Het bestaat uit vier samenhangende deelstudies. In totaal hebben zevenendertig leraren, werkzaam in het (speciaal) basis- of (speciaal) voortgezet onderwijs deelgenomen aan dit onderzoeksproject.

De kern van het proefschrift betreft de inherent morele betekenis die toegekend wordt aan leraar-leerling interacties. Met

inherent wordt bedoeld dat de morele betekenis van deze interacties wordt opgevat als iets dat onlosmakelijk verbonden is met het werk van een leraar. Het centrale uitgangspunt is dat alle leraar-leerling interacties, intentioneel of niet-intentioneel van aard, geïnterpreteerd kunnen worden in termen van hun morele betekenis.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.