Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Making mentoring match

In dit proefschrift wordt onderzocht welke kennis begeleiders van beginnende leraren hebben over adaptief begeleiden.

Auteur
Gisbert van Ginkel
Datum
06 november 2018
Links
Fulltext in Leiden University Repository

Beginnende leraren hebben ondersteuning nodig van ervaren leraren bij hun voorbereiding om leraar te worden. Dergelijke ondersteuning moet responsief zijn en aangepast aan de manier waarop beginnende leraren leren. Mentoren hebben daarom kennis nodig van het leren van beginnende leraren en van mentoractiviteiten om dit leren te ondersteunen. Dit zijn belangrijke maar onderontwikkelde componenten in de kennisbasis van mentoring.

Dit proefschrift maakt gebruik van de praktijkkennis van mentordocenten om de kennisbasis van mentoring te vormen, en richt zich op de vraag: wat is de inhoud van de praktijkkennis van mentoren over adaptieve respons op het leerproces van de beginnende leraren? Via vragenlijsten en interviews kwamen vier componenten van de praktijkkennis van mentorleraren over adaptief mentorschap naar voren:

  1. hun opvattingen over begeleiding;
  2. hun kennis van mentoractiviteiten;
  3. hun kennis de manier waarop beginnende leraren leren;
  4. hun heuristieken voor het reageren op specifieke mentorsituaties.

Uit de onderzoeksbevindingen blijkt dat adaptieve mentoren zich richten op de constructie van praktische kennis van het onderwijs door de beginnende leraar, en dat het confronteren van beginners met problemen een centrale activiteit is van adaptief mentorschap. De studie biedt voorbeelden van gedeelde kennis over adaptieve mentoring en een componentmodel van  praktijkkennis over adaptieve mentoring, nuttig voor ontwikkelaars van trainingen voor mentoren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.