Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Why is there no Northeast Asian security architecture?

Waarom is er geen Noordoost Aziatische veiligheidsstructuur? In dit artikel, gepubliceerd in The Pacific Review, bespreken auteurs Wang (Peking University) en Stevens (Leiden University) de vier obstakels voor coöperatie in Oost Azië.

Auteur
Dong Wang & Friso M.S. Stevens
Datum
06 januari 2020
Links
Taylor & Francis online

Het artikel onderzoekt de ‘organization gap’ in Noordoost-Azië en legt uit waarom er geen dergelijke minimale, Deutschiaanse veiligheidsgemeenschap bestaat. Het onderscheidt vier obstakels:

  • De manipulatie van geschillen over soevereiniteit als symptoom van diepere aanwezige wrok gevormd door een gedeelde geschiedenis van oorlog en vijandigheid;
  • de opkomst van een vorm van nationalisme dat verband houdt met het collectieve geheugen van naties en is gericht op ‘de ander’;
  • het Amerikaanse alliantiesysteem en strategisch wantrouwen en rivaliteit tussen China en de VS;
  • de nucleaire ambities van Noord-Korea.

Het artikel gaat in op de diepere onderliggende en onderling verbonden obstakels die vijandige blokken in Noordoost-Azië creëren in een spiraal van wantrouwen en bewapening. 

In het ‘Concert’ of ‘Community’ voorgesteld door White en Kissinger moeten eerst het structurele, machtsaspect en de binnenlandse sociaalhistorische dynamiek in Noordoost-Azië worden onderzocht. Na de bespreking hiervan worden in het artikel de voorwaarden geschetst waaronder een proces van ‘desecuritisation’ en cooperatie kan plaatsvinden.

Lees het volledige artikel op de website  Taylor & Francis online.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.