Universiteit Leiden

nl en

Rapport

Van ouder op kind

Een systematische literatuurstudie naar de intergenerationele overdracht van extremistische denkbeelden binnen de gezinscontext.

Auteur
Layla van Wieringen, Daan Weggemans, Katharina Krüsselmann & Marieke Liem
Datum
28 juni 2021
Links
Van ouder op kind

In 2019 waarschuwde de NCTV in de vijftigste editie van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland voor het potentiële gevaar dat zou uitgaan van kinderen die opgroeien in een jihadistisch milieu (NCTV, 2019). De gedachte was dat kinderen uit een gezin waarin in ieder geval één van de ouders jihadistische denkbeelden aanhangt, op de langere termijn deze ideeën zouden kunnen overnemen. Het doel van dit onderzoek is daarom meer inzicht te verwerven in de actuele kennis omtrent processen van intergenerationele overdracht van jihadistisch en breder extremistisch gedachtegoed binnen de gezinscontext.

In deze verkennende studie staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Wat is er bekend over de aard en omvang van intergenerationele overdracht van jihadisme en andere vormen van extremistisch gedachtegoed?
Wij kijken in de eerste plaats naar wat er bekend is over de mate waarin dergelijke intergenerationele overdracht voorkomt. Daarnaast bestuderen wij de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen, de beschermende en versterkende factoren die hiermee samenhangen, en de gevolgen van intergenerationele overdracht op langere termijn. Tenslotte staan wij stil bij de interventiemogelijkheden om de intergenerationele overdracht van jihadistische en bredere extremistische denkbeelden binnen de gezinscontext tegen te gaan.

Lees het volledige rapport of de samenvatting.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.