Universiteit Leiden

nl en

Rapport

Slachtoffers op het Kruispunt

Het verkeer eist jaarlijks honderden slachtoffers. Veel aandacht gaat daarom uit naar maatregelen om het aantal verkeersongelukken te reduceren. Maar net zo belangrijk is de vraag welke impact een verkeersongeval heeft op slachtoffers en nabestaanden en hoe we de positie van deze mensen kunnen verbeteren. Dr. Pauline Aarten van het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) gaat op zoek naar de antwoorden.

Auteur
Dr. Pauline Aarten
Datum
20 februari 2020
Links
Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving

Een ernstig verkeersongeval kan fysieke impact hebben in de vorm van langdurig of blijvend letsel. Verder kan het directe financiële gevolgen hebben, zoals schade, maar ook indirecte financiële gevolgen, bijvoorbeeld door inkomensderving. Daarnaast kan een verkeersongeval impact hebben op het psychologisch functioneren. Veel slachtoffers en nabestaanden lopen een traumatische stoornis op.

Het verkeersongeluk zin en betekenis geven is dan ook voor veel slachtoffers en nabestaanden erg belangrijk. Ze zoeken naar een verklaring voor dat wat gebeurt is. Dit kan slachtoffers helpen met hun coping van een dergelijk ongeluk.  Zo’n verklaring vindt plaats in verhalen. Ook de manier waarop slachtoffers en nabestaanden de reactie op hun slachtofferschap ervaren, verwerken ze in verhalen. Met name de reactie van de autoriteiten en het rechtsbestel is daarbij van belang, maar ook de reactie van de eigen omgeving.

Plaats in het levensverhaal

Daarom heeft Dr. Pauline Aarten een onderzoekslijn opgezet die gebruik maakt van narratieve technieken om de ervaring van slachtoffers te onderzoeken. Het doel van dit project is tweeledig. Ten eerste wil Aarten meer inzicht krijgen in de manier waarop slachtoffers en nabestaanden het verkeersongeval en de reacties plaatsen in hun levensverhaal. Het tweede doel van dit onderzoek is de positie van deze slachtoffers en nabestaanden te versterken. Het onderzoek moet leiden tot aanbevelingen voor wetgeving en beleid. Ook komen er aanbevelingen voor de hulpverlening, zodat de hulp beter is toegesneden op de behoeften van slachtoffers en nabestaanden.

Voor het project Slachtoffers op het kruispunt onderzochten Pauline Aarten en Rik Keulen welke plek een verkeersongeval en de nasleep ervan inneemt in het levensverhaal van slachtoffers en nabestaanden.

Meer informatie op de website van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS)

Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS)

SASS stimuleert en financiert (wetenschappelijk) onderzoek en projecten op het gebied van slachtofferschap. 

SASS Slachtoffers op het kruispunt

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Pauline Aarten

Dr. Pauline Aarten is universitair docent bij het Institute of Security and Global Affairs. Ze behaalde haar doctoraat in de Criminologie door het bestuderen van voorwaardelijke straffen in Nederland. Sindsdien is haar focus verbreed door onderzoek te doen naar criminaliteit en slachtofferschap van zware misdrijven. Haar onderzoeksinteresses omvatten ernstige geweldsmisdrijven, de zogenaamde victim-offender overlap, gerechtelijke ervaringen en straftoemeting.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.