Universiteit Leiden

nl en

Boek

Domestic Homicide

Wanneer een doding in gezinsverband plaatsvindt, waaronder kinderdoding, partnerdoding en gezinsdoding, leidt dit tot vele verontruste reacties, met vragen als: Hoe vaak komen deze dodingen voor? Wat zijn de karakteristieken van daders, slachtoffers en de gebeurtenissen voorafgaand aan het delict? En: Had deze doding voorkomen kunnen worden?

Auteur
Marieke Liem, Frans Koenraadt
Datum
27 maart 2018

In het boek ‘Domestic Homicide’ verkennen Marieke Liem en Frans Koenraadt veelgebruikte theorieën die worden gebruikt om doding in gezinsverband te kunnen verklaren, evenals specifieke subtypen van deze moorden.

In afzonderlijke hoofdstukken komen kinderdoding, partnerdoding, gezinsdoding, ouderdoding, broer-zus doding, en doding gevolgd door zelfdoding aan de orde. Tot slot wordt uitgebreid stilgestaan bij preventiemogelijkheden van dit type fataal geweld.

meer informatie en bestellen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.