Universiteit Leiden

nl en

Boek

De Velser Affaire

Bas von Benda-Beckman was als gastonderzoeker verbonden aan de Campus Den Haag. Hij promoveerde op A German catastrophe. German historians and the Allied bombings, 1945-2010.

Auteur
Bas von Benda-Beckmann
Datum
11 november 2013

Bas von Benda-Beckmann onderzocht de Velser Affaire vanuit twee centrale perspectieven. In de eerste plaats richtte het onderzoek zich op de vraag in hoeverre zich bij het verzet in Velsen een verborgen politieke strijd heeft afgespeeld waarin communisten mogelijk zijn verraden door mensen uit het politieverzet of zelfs in opdracht van de Nederlandse regering in Londen. Het onderzoek plaatste deze omstreden vraag binnen de context van de spanningen die er voor, tijdens en na de oorlog bestonden tussen communisten en het lokale en nationale gezag. In de tweede plaats richtte dit onderzoek zich op de naoorlogse herinnering en verwerking van de Velser Affaire. Het analyseert de verschillende juridische en historische onderzoeken, controverse debatten en literaire werken over het verzet in Velsen e.o. en probeert de vraag te beantwoorden waarom juist deze kwestie tot op de dag van vandaag zo veel emotionele discussies losmaakt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.