Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

De epidemiologie van kinderdoding in Nederland, 2009-2014

Kinderdoding is een fenomeen dat niet zelden voor ontsteltenis en maatschappelijke onrust zorgt. De precieze aard en omvang van kinderdoding in Nederland zijn echter onbekend.

Auteur
Dr. Marieke Liem en Stephanie Haarhuis
Datum
25 juli 2016

Dit artikel, opgesteld door Marieke Liem en Stephanie Haarhuis, poogt deze lacune te vullen door een beschrijvend verslag te doen van kinderdoding in Nederland gedurende de periode 2009-2014. Tevens wordt onderzocht of er mogelijk sprake is van een imitatie-effect door veelvuldige mediarapportage over kinderdoding. Door middel van beschrijvende statistieken worden resultaten weergegeven met betrekking tot zaak-, slachtoffer- en daderkarakteristieken van 74 kinderdodingszaken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.