Universiteit Leiden

nl en

Rapport

‘Cultuuromslag’ in inlichtingenonderzoek

Dit artikel onderzoekt een opkomende ‘cultuuromslag’ in inlichtingenonderzoek, die, mocht deze trend doorzetten, zou kunnen betekenen dat de discipline moet worden uitgebreid om ruimte te maken voor nieuwe methodieken en theorieën en een meer integraal begrip van historische causaliteit waarbij inlichtingendiensten gepositioneerd worden binnen het bredere socio-culturele domein waarin ze opereren.

Auteur
Simon Willmetts
Datum
23 mei 2019
Links
The cultural turn in intelligence studies

Het artikel is opgebouwd uit twee delen. Het eerste geeft uitleg over wat ik bedoel met een nieuw ‘integraal’ begrip van historisch causaliteit. Het tweede onderzoekt drie interessegebieden voor inlichtingen wetenschappers waar de ‘cultuuromslag’ aantoonbare en verstrekkende gevolgen heeft: het onderzoek naar geheimhouding, publiciteit en ‘mentaliteiten’.

Lees verder op de Engelse pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.