Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

A Tale of Two Mosuls, The resurrection of the Iraqi armed forces and the military defeat of ISIS

Een verhaal van Twee Mosuls, De wederopstand van de Irakese strijdkrachten en de militaire nederlaag van ISIS. In dit artikel, gepubliceerd in het Journal of Strategic Studies, bespreken de auteurs Maarten Broekhof, Martijn Kitzen en Frans Osinga de militaire aanpassing door de Iraakse strijdkrachten en hun rol in de militaire nederlaag van ISIS in Irak.

Auteur
Maarten P. Broekhof & Martijn W. M. Kitzen & Frans P. B. Osinga
Datum
12 december 2019
Links
A Tale of Two Mosuls, The resurrection of the Iraqi armed forces and the military defeat of ISIS.

Militair leren en militair aanpassen is al lange tijd belangrijk onderdeel van de militaire studie. Tot nu toe is er weinig aandacht besteed aan de aanpassingen door de Iraakse strijdkrachten in hun strijd tegen ISIS. Eerder werd in de literatuur voornamelijk aandacht aan de westerse strijdkrachten in Afghanistan en Irak. Toch slaagde het Irakese leger vanaf 2014 in drie jaar erin bijna al het verloren terrein van ISIS terug te nemen. De vraag die centraal staat is hoe dit mogelijk was? In dit artikel wordt de militaire aanpassing door de Iraakse strijdkrachten en hun rol in de militaire nederlaag van ISIS in Irak besproken. De auteurs van het artikel maken gebruik van een academisch theoretisch kader over militaire adaptatie in combinatie met een primair brononderzoek naar de Iraakse strijdkrachten tegen ISIS. Door de combinatie konden de auteurs reconstrueren hoe de Iraakse strijdkrachten hebben geleerd van hun fouten in 2014 en welke rol dit proces heeft gespeeld in de militaire nederlaag van ISIS in Irak.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.