Universiteit Leiden

nl en

Boek

Van Torentje tot Trêveszaal. De geschiedenis van de noordzijde van het Binnenhof

Het Binnenhof is het centrum van de politiek in Nederland. De eeuwenoude politieke functie van dit gebouwencomplex in Den Haag en de combinatie van bestuur, regeringsleiding en volksvertegenwoordiging op één plaats maken het Binnenhof een uniek brandpunt van de geschiedenis van Nederland.

Auteur
Henk te Velde en Diederik Smit (red.)
Datum
12 september 2011
Links
Uitgeverij De Nieuwe Haagsche

De minister-president zetelt er in het Torentje, de ministerraad vergadert er in de Trêveszaal, de Eerste Kamer vergadert er in de oude zaal van de Staten van Holland en West-Friesland, de Tweede Kamer komt er bijeen in een nieuw pand dat ertegenaan gebouwd is, de Raad van State stelt er zijn adviezen vast en in de Ridderzaal leest de Koningin jaarlijks op Prinsjesdag de troonrede voor. 

Het Binnenhof is al sinds de Middeleeuwen een lokaal en daarna nationaal politiek middelpunt, maar er is weinig wetenschappelijke studie van gemaakt. Ook is nog geen recht gedaan aan de accentverschuiving naar de noordzijde van het Binnenhof (de vleugel van de minister-president, de ministerraad en het ministerie van Algemene Zaken) die vaak op de televisie te zien is. 

Dit boek toont en bespreekt in wetenschappelijke bijdragen van verschillende historici de geschiedenis van deze gebouwen en hun gebruikers, van de oudste delen van het complex tot de uitstraling ervan vandaag de dag. Het boek wordt afgerond door een bijdrage die is gebaseerd op interviews met alle nog levende Nederlandse oud-minister-presidenten en de minister-president. Zo werpt het boek een fascinerend nieuw licht op de geschiedenis van een van de belangrijkste Nederlandse plaatsen van herinnering. 

Met bijdragen van o.a. Antheun Janse, Maurits Ebben, Diederik Smit, Henk te Velde en Wim Willems. 

ISBN: 978-94-91168-10-9 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.