Universiteit Leiden

nl en

Boek

Tijdschrift voor Geschiedenis Nummer 131.3: Nederlands wereldrijk

Het Nederlands wereldrijk vervulde doelen, interesses en noodzaak van de centrale staat, de lokale elite en van de gewone man. Dit themanummer van Tijdschrift voor Geschiedenis (TvG) kijkt verder dan het traditionele perspectief op het Nederlands Wereldrijk.

Auteur
Cátia Antunes, Kate Ekama, Joris van den Tol, Erik Odegard, Karwan Fatah-Black, Mike de Windt, Susana Münch Miranda, João Paulo Salvado
Datum
04 februari 2019
Links
Tijdschrift voor Geschiedenis

De artikelen bieden een breed begrip van wat het Nederlands Wereldrijk precies behelsde. Alle auteurs nemen het begrijpen van de Republiek en haar rijk als ruimte voor compromis als vertrekpunt. Dit resulteert in een themanummer waarin het binaire perspectief verruild wordt voor diverse verhalen, waarin de rol van de bedrijven, de steden, de koloniën, de Staten-Generaal en hun wisselwerking belicht worden. 

Link naar artikelen via Ingenta Connect.

Tijdschrift voor Geschiedenis

Tijdschrift voor Geschiedenis (TvG) bestrijkt als enig Nederlandstalig historisch-wetenschappelijk  tijdschrift de geschiedenis van alle tijden en van de hele wereld. TvG biedt auteurs uit de geschiedwetenschap en aanverwante disciplines een gereputeerd, Nederlandstalig podium voor kwalitatief hoogstaand en origineel onderzoek. Sinds zijn eerste verschijning in 1886 is Tijdschrift voor Geschiedenis uitgegroeid tot een historisch tijdschrift dat wetenschappelijkheid op succesvolle wijze combineert met toegankelijkheid, dat inspeelt op actuele trends, dat respectvol omgaat met historiografische tradities, maar ook openstaat voor experiment en interdisciplinariteit. Het tijdschrift biedt een cruciale brugfunctie tussen enerzijds het internationale onderzoeksveld en anderzijds geschiedenisstudenten en -docenten, en een anderszins geïnteresseerd publiek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.