Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Tijdschrift voor Geschiedenis

Tijdschrift voor Geschiedenis (TvG) is het enige Nederlandse historisch-wetenschappelijke tijdschrift dat de hele geschiedenis van de Oudheid tot het heden bestrijkt en daarbij aandacht besteedt aan zowel Nederlandse als niet-Nederlandse geschiedenis.

Auteur
Dr. Jasper van der Steen
Datum
08 juni 2015

Tijdschrift voor Geschiedenis ( TvG) bestrijkt als enige Nederlandse historisch-wetenschappelijke tijdschrift de geschiedenis van alle tijden en van de hele wereld. Het tijdschrift richt zich op een brede doelgroep van historici en historisch geïnteresseerden. TvG biedt auteurs uit de geschiedwetenschap en aanverwante disciplines een gereputeerd, Nederlandstalig podium voor kwalitatief hoogstaand en origineel onderzoek. De peer reviewprodedure die bij de beoordeling van artikelen wordt gevolgd, zorgt ervoor dat TvG voldoet aan de hoogste internationale wetenschappelijke standaard. Naast artikelen die de weerslag vormen van lopend onderzoek, publiceert TvG historiografische artikelen waarin de stand van de internationale historische wetenschap wordt ontsloten, met speciale aandacht voor de plaats die in Nederland en Vlaanderen werkzame historici in dit veld innemen. Tijdschrift voor Geschiedenis heeft ook een rubriek voor historisch-wetenschappelijk debat en publiceert regelmatig relevante themanummers in samenwerking met gastredacties afkomstig van onderzoeksinstellingen in Nederland en Vlaanderen. In een recensierubriek geeft TvG een representatief overzicht van belangrijke recente publicaties uit Nederland en België en elders verschenen sleutelpublicaties.

 

Sinds zijn eerste verschijning in 1886 is Tijdschrift voor Geschiedenis uitgegroeid tot een historisch tijdschrift dat wetenschappelijkheid op succesvolle wijze combineert met toegankelijkheid; dat meegaat met de historiografische trends van het moment, maar niet topzwaar is door het gebruik van jargon; dat respectvol omgaat met historiografische tradities, maar ook openstaat voor experiment en interdisciplinariteit; dat een podium biedt aan historici in alle stadia van hun carrière, van zeer getalenteerde studenten tot hoogleraren; en dat binnen het Nederlands-Vlaamse onderzoekslandschap geldt als een van de belangrijkste fora voor onderlinge uitwisseling van onderzoeksresultaten en bovendien een cruciale brugfunctie vervult tussen enerzijds het internationale onderzoeksveld en anderzijds geschiedenisstudenten en -docenten, en een anderszins geïnteresseerd publiek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.