Universiteit Leiden

nl en

Boek

Eigenwijs vaderland - Populair nationalisme in negentiende-eeuws Amsterdam

In de tweede helft van de negentiende eeuw groeide Amsterdam uit tot hoofdstad van Nederland. Maar zagen de negentiende-eeuwse Amsterdammers zichzelf ook als Nederlanders?

Auteur
Anne Petterson
Datum
26 januari 2017
Links
Uitgeverij Prometheus / Bert Bakker

Dit boek laat zien hoe dienstmeisjes en schoenmakers, winkeliers en schooljongens hun Nederlanderschap in het dagelijkse Amsterdamse leven vormgaven.

De stadsbewoners versierden bijvoorbeeld uitbundig hun straat tijdens Oranjefeesten, collecteerden voor de ‘stamverwanten’ in Zuid-Afrika, en zetten het Wien Neêrlands bloed in als strijdlied tegen internationaal georiënteerde socialisten. Door de vormen die zij kozen, uitten de gewone Amsterdammers hun nationaal gevoel steeds op een net iets andere wijze dan door het establishment werd verwacht. Ze manifesteerden zich, kortom, als eigenwijze vaderlanders.

Eigenwijs vaderland bevindt zich op het kruispunt van politieke cultuur, stadsgeschiedenis en history from below en biedt daarmee een nieuwe kijk op bekende nationale thema’s. Aan de hand van onder meer briefjes aan het gemeentebestuur, politierapporten, advertenties, foto’s en film brengt Anne Petterson de stad tot leven.

Anne Petterson - Eigenwijs Vaderland
Populair nationalisme in negentiende-eeuws Amsterdam
Uitgeverij Prometheus / Bert Bakker
ISBN 9789035143746

In de media

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.