Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Oude onbekenden

​Charlotte Laarman, die deel uitmaakte van het VICI-project 'Gender and Migration' promoveerde op 27 juni 2013 op het proefschrift 'Oude onbekenden. Het politieke en publieke debat over postkoloniale migranten, 1945-2005' (Uitgeverij Verloren Hilversum 2013).

Auteur
Charlotte Laarman
Datum
30 mei 2013
Links
Uitgeverij Verloren

In de loop van zestig jaar hebben circa één miljoen mensen uit voormalige Nederlandse koloniën hun weg gevonden naar Nederland. Door de migratie van Indische Nederlanders, Molukkers, Surinamers en Antillianen kwam een ontmoeting tussen ‘oude onbekenden’ tot stand. Dit leidde tot reflecties over de collectieve identiteit van de Nederlanders en de lidmaatschap van postkoloniale migranten van de Nederlandse natie.

Migratie en integratie hebben veel aandacht in het publieke en politieke debat gekregen. Oude Onbekenden analyseert hoe ambtenaren, politici, pressiegroepen, wetenschappers en journalisten in een steeds wisselende samenstelling een rol speelden in de debatten. Door hun keuze van woorden, termen, argumenten, metaforen en beelden, die gedeeltelijk reproducties waren van het koloniale discours, beïnvloedden of stuurden zij het beleid. Deze studie laat zien op welke wijze taalgebruik van invloed is op de in- en uitsluiting van migranten.

 

ISBN: 9789087043711 | 320 blz | € 29 | (verschijnt 27 juni 2013)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.