Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Ontmoetingen tussen Marokkaanse Nederlanders en de Marokkaanse overheid : een antropologisch perspectief

Dit boek gaat over de relatie tussen de Marokkaanse overheid en Marokkaanse Nederlanders. Het perspectief van Marokkaanse Nederlanders staat hierin centraal. Wat zijn hun percepties over, ervaringen met en reacties op de zogenaamde ‘lange arm’ van Marokko?

Auteur
Merel Josephine Kahmann
Datum
16 april 2014
Links
Full text beschikbaar het het Leids Repositorium

De Marokkaanse overheid voert actief beleid om banden te onderhouden met Marokkaanse Nederlanders; er is een Marokkaans ministerie van Marokkanen in het Buitenland, Stichting Hassan II organiseert zomerreizen naar Marokko en de overheid heeft programma’s om investeerders met een Marokkaanse achtergrond te begeleiden bij ondernemingen in Marokko. Deze relatie is in Nederland onderwerp van discussie, omdat ze als problematisch wordt ervaren. Er bestaat maatschappelijke en politieke onrust over dubbele nationaliteiten en het contact tussen burgers en een vreemde overheid.

De Nederlandse discussie richt zich voornamelijk op het optreden van de Marokkaanse overheid. Er is opvallend weinig aandacht voor wat de Marokkaanse Nederlanders hiervan merken en wat zij hiermee doen. Marokkaanse Nederlanders blijven uit beeld of worden voorgesteld als enigszins weerloze ontvangers van de boodschappen en belangen die de Marokkaanse overheid over ze uitspreidt. Dit boek laat zien dat dit beeld onvolledig is: voor de daadwerkelijke uitvoering van het Marokkaanse overheidsbeleid vervullen Marokkaanse Nederlanders zelf een cruciale rol.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.