Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Of Marks and Men

Daniel Soliman verdedigde zijn proefschrift op 15 september 2016.

Auteur
Daniel Soliman
Datum
15 september 2016
Links
Leiden University Repository

The Functional and Historical Context of the Theban Workmen’s Marks of the Royal Theban Necropolis

Het tekensysteem van farao’s grafbouwers ontcijferd

Supervisors: Prof.dr. Olaf Kaper and dr. Ben Haring

Uit de zeer goed bewaarde nederzetting van de werklieden die de graven in de Vallei der Koningen aanlegden en decoreerden (ca. 1539 – 1077 v. Chr.), zijn teksten gevonden die het werk in de necropolis beschrijven. Uit dit dorp komen ook stukken die met een mysterieus tekensysteem zijn beschreven. Het proefschrift dateerde en analyseerde de documenten met tekens.

De tekens bleken merktekens te zien, die verwijzen naar de arbeiders zelf. In veel gevallen zijn de merktekens te koppelen aan bekende personen uit de gemeenschap van arbeiders. De documenten zelf zijn bijna altijd administief van aard: ze registreren de aanwezigheid van de werklieden op de werkplaats, of de verdeling van rantsoenen of van persoonlijke eigendommen. Meestal werden deze tekens gebruikt door arbeiders die ongeletterd waren. Door de merktekens te combineren met stippen, strepen, getallen, en/of tekeningen van gebruiksvoorwerpen of goederen, waren zij toch in staat om een administratie bij te houden.

Een minderheid van de met tekens beschreven stukken wordt geacht te zijn opgesteld door iemand die geschoold was in het hiëratische en/of het hiëroglifische schrift. Tot deze groep behoren zeker enkele tekenaars die de teksten in de koningsgraven aanbrachten. Geletterde schrijvers maakten mogelijk gebruik van de merktekens om op een kladje een eerste versie van een uit te schrijven administratieve tekst te noteren. In andere gevallen lijken professionele schrijvers merktekens gebruikt te hebben om een document op te stellen dat te begrijpen was voor individuen die niet goed bekend waren met schrift.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.