Universiteit Leiden

nl en

Boek

Koopmanszoon Michiel Heusch op Italiëreis. Brieven van het thuisfront (1664-1665)

Het boek behandelt de achtergronden van de Hamburgse migrantenfamilie Heusch, oorspronkelijk afkomstig uit Antwerpen, en de intrigerende taalcontactsituatie van de in het Nederlands geschreven brieven. Ook bevat het een uitgave van de brieven met inleiding en toelichting.

Auteur
Marijke van der Wal
Datum
26 maart 2019
Links
Uitgeverij Verloren

Een jongeman op Italiëreis is geen onbekend fenomeen. Wel is het uitzonderlijk om via aan hem gerichte brieven kennis te maken met zijn dagelijkse leefwereld en die van zijn familie. Michiel Heusch leert Italiaans, raakt vertrouwd met het internationale handelsnetwerk van zijn invloedrijke vader, krijgt opdrachten om geschillen op te lossen en handelstransacties af te sluiten en leert hoe hij zich onder buitenlanders moet gedragen. Intussen woedt de pest, zijn er ziekte- en sterfgevallen in de familie en moet een erfenis worden afgewikkeld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.