Universiteit Leiden

nl en

Boek

DEBTELIN: tijdschrift voor Mantsjoe in vertaling

Debtelin (’boekje’ in het Mantsjoe) is een initiatief van de Leidse sinoloog en mantsjoeïst Fresco Sam-Sin en is gevuld met artikelen van Leidse studenten en onderzoekers sinologie.

Auteur
Fresco Sam-Sin
Datum
28 april 2016
Links
Debtelin

De Mantsjoes zijn een volk dat afkomstig is uit Mantsjoerije, een gebied in het uiterste noordoosten van China. In 1644 veroverden de Mantsjoes China en regeerden het land tot 1912, toen de laatste keizer Puyi werd afgezet. Ze hebben een eigen taal en schrift, dat verwant is aan het Turks en het Mongools. Met de ongeveer 11 miljoen Mantsjoes van nu gaat het niet erg goed, schrijft emeritus hoogleraar Boudewijn Walraven in een voorwoord: ,,De Mantsjoeminderheid kent de taal nauwelijks meer en is zijn identiteit aan het verliezen.’’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.