Universiteit Leiden

nl en

Boek

De Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd

Nieuw boek over de Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog onder redactie van Anita van Dissel, Martin Elands, Hylke Faber en Pieter Stolk.

Auteur
Anita van Dissel
Datum
27 augustus 2014

Geallieerde eindoverwinning

Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde de Nederlandse koopvaardij een cruciale rol bij het transport van troepen en materieel; de inzet van de koopvaardij was zonder twijfel de belangrijkste Nederlandse bijdrage aan de geallieerde eindoverwinning. De prijs daarvoor was hoog. Tijdens de jarenlange en wereldwijde inzet  kwamen circa 3400 zeelieden om en werd de koopvaardijvloot meer dan gehalveerd.

Persoonlijke verhalen 

Waar in bestaande boeken in de regel de scheepvaart centraal staat, gaat het in dit boek om de ervaringen van de zeevarenden zelf. Mede aan de hand van brieven, dagboeken en herinneringen komt de strijd op zee tot leven en krijgen ook het zeemansleven aan wal, de opvang in vreemde havens en de ervaringen van het thuisfront kleur. Ten slotte wordt de vraag beantwoord hoe het in Nederland (ver) na de oorlog was gesteld met de steun, aandacht en waardering voor de koopvaardijveteranen en hun gezinnen. De hoofdstukken worden afgewisseld met acht bijzondere portretten.

Het boek bevat bijdragen van Rein Bijkerk, Anita van Dissel, Martin Elands, Christ Klep, Saskia Klooster, René Kok, Hinke Piersma, Dick Schaap, Jan Schoeman, Maria Somers en Ageeth van der Veen.

Anita van Dissel is universitair docent maritieme geschiedenis aan het Instituut voor Geschiedenis.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.