Universiteit Leiden

nl en

Boek

Constantijn en de christelijke revolutie in het Romeinse rijk

Nieuw boek van Henk Singor over keizer Constantijn en de religieuze omwenteling in het Romeinse Rijk. Dr. Henk Singor was tot 2012 als docent Oude Geschiedenis verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis.

Auteur
Henk Singor
Datum
07 augustus 2014
Links
Uitgeverij ambo/anthos

Op 29 oktober van het jaar 312 trok keizer Constantijn de Grote als overwinnaar in een burgeroorlog de stad Rome binnen en liet hij het gebruikelijke dankoffer aan Jupiter achterwege. Zo gaf hij te kennen dat hij zich als een aanhanger van het christendom beschouwde. 

Voor wie het zien wilde was dit een omwenteling van wereldhistorische betekenis. Christelijke legenden spraken algauw van een miraculeuze bekering. Voor de meesten van Constantijns tijdgenoten bleef die omwenteling overigens nog lang onduidelijk, maar toen hij vijfentwintig jaar later stierf, was de revolutie overal zichtbaar geworden: de klassiek Grieks-Romeinse cultuur veranderde in een christelijke, en de nieuwe en christelijke hoofdstad Constantinopel was gesticht.

Henk Singor,  Constantijn en de christelijke revolutie in het Romeinse Rijk (Amsterdam, ambo-anthos: 2014)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.